Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), cùng nhìn lại chân dung Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ.

Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - 1
Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - 2
Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - 3
Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - 4
Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - 5
Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - 6
Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - 7
Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - 8
Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - 9
Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - 10
Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - 11
Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - 12

Nguồn: Thời Đại

 

 

scroll to top