Đ/c Nguyễn Thanh Thạch – Bí thư Chi bộ

                                                   

            Đ/c Huỳnh Tấn Châu – Phó Bí thư Chi bộ                               Đ/c Châu Thanh Liêm – Chi ủy viên

                                                      

                                Đ/c Đinh Văn Huỳnh – Chi ủy viên                                            Đ/c Vũ Thế Cường – Chi ủy viên