Nguyễn Thanh Thạch – Bí thư Chi bộ

                             

Đinh Văn Huỳnh – Phó Bí thư Chi bộ                           Huỳnh Tấn Châu – Chi ủy viên