DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CNV TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG

NĂM HỌC 2022 – 2023

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

1                 

Nguyễn Thanh Thạch

Bí thư Chi Bộ, Hiệu trưởng

Tiếng Anh

2                 

Huỳnh Tấn Châu

Phó Bí thư Chi bộ,

Phó Hiệu trưởng

Lịch Sử – Chính trị

3                 

Châu Thanh Liêm

Phó Hiệu trưởng

Toán

4                 

Trần Minh Cảnh

Tổ trưởng

Toán

5                 

Nguyễn Văn Trưởng

Thư ký HĐ, Tổ phó

Toán

6                 

Trần Thị Minh Nguyệt(T)

Toán

7                 

Trần Nguyên Việt Hoàng

Toán

8                 

Võ Thị Thu Thủy

Toán

9                 

Nguyễn Ngọc Hoàng

Toán

10             

Lê Thị Cẩm Hồng

Toán

11             

Huỳnh Sĩ Chủng

Toán

12             

Đinh Văn Huỳnh

Chủ tịch CĐ, Tổ trưởng

Tin học

13             

Huỳnh Thị Kim Phượng

Tin học

14             

Võ Tấn Quan

Phó Bí thư Đoàn trường

Tin học

15             

Nguyễn Phạm Thanh Bình

Tin học

16             

Cao Minh Tín

Tổ phó

GDTC

17             

Trịnh Quốc Đạt

GDTC

18             

Nguyễn Viết Nương

Phó Bí thư Đoàn trường

GDTC

19             

Huỳnh Văn Tân

GDTC

20             

Thái Văn Quân

Tổ trưởng Lý-Hóa-Sinh

Sinh học

21             

Đặng Thị Phước

Sinh học

22             

Trịnh Thị Ngọc Thùy

Sinh học

23             

Phùng Đình Hùng

Sinh học

24             

Lê Thị Hồng Nhân

Phó CTCĐ, Tổ phó Lý-Hóa-Sinh

Hóa học

25             

Nguyễn Thị Thúy Minh

Hóa học

26             

Vũ Thị Thúy Hằng

Hóa học

27             

Nguyễn Duy Thư

Hóa học

28             

Trần Khoa Toàn

Vật lý

29             

Nguyễn Thị Hóa

Vật lý

30             

Võ Đức Ảnh

Thanh tra nhân dân

Vật lý

31             

Nguyễn Văn Trung

Vật lý

32             

Mai Ngọc Huyền

Vật lý

33             

Cao Văn Tỉnh

Bí thư Đoàn trường

Vật lý

34             

Trần Văn Hiếu

Tổ trưởng Sử-Địa-…

Lịch sử

35             

Đào Thị Tuyết Nhung

Lịch sử

36             

Phan Thị Thanh Nhị

Lịch sử

37             

Vũ Thế Cường

Tổ phó Sử-Địa-…

Địa lý

38             

Nguyễn Thanh Lâm

Địa lý

39             

Trương Thị Kim Quynh

Địa lý

40             

Nguyễn Thị Thu Hiền

GDKT&PL

41             

Bùi Thị Hừng

GDKT&PL

42             

Trịnh Hoài Phong

GDQP&AN

43             

Trần Thị Kim Nga

Tổ trưởng Ngữ văn

Ngữ văn

44             

Nguyễn Thị Bích Liễu

Tổ phó Ngữ văn

Ngữ văn

45             

Nguyễn Thị Trúc

Ngữ văn

46             

Nguyễn Thị Thân Tính

Ngữ văn

47             

Lâm Văn Long

Ngữ văn

48             

Nguyễn Thị Xuân Nương

Ngữ văn

49             

Trịnh Thị Nhạn

Ngữ văn

50             

Nguyễn Hữu Phường

Tổ trưởng Tiếng Anh

Tiếng Anh

51             

Nguyễn Thị Hồng Vân

Tổ phó Tiếng Anh

Tiếng Anh

52             

Trần Thị Thu Hoài

Tiếng Anh

53             

Cao Văn Hương

Tiếng Anh

54             

Hồ Thị Thu Trang

Tiếng Anh

55             

Trần Thị Minh Nguyệt(A)

Tiếng Anh

56             

Nguyễn Thị Tra

Tiếng Anh

57             

Nguyễn Văn Thêu

Tổ trưởng VP

Bảo vệ

58             

Võ Thị Xuân Liễu

Tổ phó VP

Y tế

59             

Nguyễn Thị Kim Bích

Kế toán

60             

Lê Văn Giác

Bảo vệ

61             

Lê Thị Thảo

Văn thư

62             

Nguyễn Thị Phê

Tạp vụ

63             

Lê Thị Triều

Thư viện

 DS giao vien