BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG 

NHIỆM KỲ 2020 – 2021  

Đ/c Vũ Thế Cường

Bí thư

 

                                    

           Đ/c Cao Văn Tỉnh                              Đ/c  Võ Tấn Quan                          Đ/c Nguyễn Thị Tra                     Đ/c Nguyễn Phạm Thanh Bình

 Phó Bí thư – Chủ tịch Hội LHTN                         Phó Bí thư                                  Ủy viên BTV                                        Ủy viên BTV