BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG 

NHIỆM KỲ 2022 – 2023  

Đ/c Cao Văn Tỉnh – Bí thư

 

Đ/c  Võ Tấn Quan

Phó Bí thư-Chủ tịch Hội LHTN 

Đ/c Nguyễn Viết Nương

Phó Bí thư

Đ/c Nguyễn Thị Tra

Ủy viên BTV

Đ/c Nguyễn Phạm Thanh Bình

Ủy viên BTV