Từ trái qua phải: Thầy Lâm Văn Long, Cô Trịnh Thị Nhạn, Cô Nguyễn Thị Xuân Nương, Cô Trần Thị Kim Nga (Tổ trưởng), Cô Nguyễn Thị Thân Tính, Cô Nguyễn Thị Trúc, Cô Nguyễn Thị Bích Liễu (Tổ phó).