Cuộc thi nhảy Vững tin Việt Nam của trường THPT LÝ TỰ TRỌNG Bình Định

Thực hiện Công văn số 74-CV/UBH, ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Hội tỉnh Bình định về việc triển khai cuộc thi nhảy “Vững tin Việt Nam” năm 2021. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam trường THPT Lý Tự Trọng đã tham gia và đạt kết quả ấn tượng.

CÔNG VĂN CUỘC THI NHẢY VỮNG TIN VIỆT NAM

scroll to top