TUYÊN TUYỀN ATGT TRONG HỌC SINH THÔNG QUA “LÀM BÁO TƯỜNG”

Theo Công văn số 33/TB-BATGT ngày 10/02/2022 của Ban ATGT tỉnh. Kế hoạch 345/KH-SGDĐT ngày 23/02/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT năm 2022. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường THPT tổ chức tuyên truyền ATGT trong học sinh thông qua “Làm báo tường”.

Trường THPT Lý Tự Trọng đã lập kế hoạch, tổ chức cho học sinh của trường tham gia. Với sự sáng tạo đa dạng của các em, cuộc thi đã mang lại cho các em nhiều bài học ý nghĩa.

Sau đây là hình ảnh của cuộc thi:

scroll to top