Chi ủy trường THPT Lý Tự Trọng, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Nguyễn Thanh Thạch – Bí thư Chi bộ

                             

Đinh Văn Huỳnh – Phó Bí thư Chi bộ                           Huỳnh Tấn Châu – Chi ủy viên

scroll to top