KẾ HOẠCH HỘI TRẠI

HUYỆN ĐOÀN HOÀI NHƠN                                                ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG                                                             Hoài Châu Bắc, ngày 02  tháng 4  năm 2018

              Số: 12-KH/HĐTN

                (DỰ THẢO)

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội trại chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 18 năm ngày thành lập trường THPT Lý Tự Trọng

Nhằm thiết thực chào mừng kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018), kỉ niệm 18 năm ngày thành lập trường THPT Lý Tự Trọng (11/4/2000 – 11/4/2018), chào mừng 43 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018), Đoàn trường THPT Lý Tự Trọng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội trại thanh niên cụ thể như sau:

I/-MỤC ĐÍCH –  YÊU CẦU:

– Tạo phong trào hoạt động sôi nổi trong ĐVTN chào mừng kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018), kỉ niệm 18 năm ngày thành lập Trường THPT Lý Tự Trọng (11/4/2000 – 11/4/2018), chào mừng 43 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018).

– Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của các Chi đoàn góp phần xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đoàn vững mạnh, phát huy tính sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ trong giai đoạn cách mạng mới, đồng thời qua hội trại giáo dục truyền thống của trường, của Đoàn, lịch sử quê hương đất nước; rèn luyện và phát triển các kỹ năng tư duy sáng tạo, hợp tác, sinh hoạt tập thể, tạo sân chơi lành mạnh để ĐVTN rèn luyện và trưởng thành.

– Hội trại phải thực sự an toàn, tiết kiệm, thu hút đông đảo ĐVTN học sinh tham gia.

– Học sinh tham gia Hội trại phải thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của Ban tổ chức trại.

II/-NỘI DUNG – HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

1-Chủ đề: Hội trại thanh niên trường THPT Lý Tự Trọng – hưởng ứng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018), kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Trường THPT Lý Tự Trọng (11/4/2000 – 11/4/2018).

2-Nội dung:

– 31 Chi đoàn – lớp (3 khối lớp 10, 11, 12) mỗi lớp 1 trại; Cựu học sinh ghép lại dự kiến 1 trại.

– Nhạc hiệu của hội trại là bài hát “Khát vọng tuổi trẻ”, yêu cầu tất cả trại sinh tham gia phải tham gia hát khi bắt đầu các hoạt động và khi chấm điểm trại.

– Tổ chức hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, các hoạt động giúp đỡ các học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường.

– Gặp mặt giao lưu với cựu học sinh của trường.

– Tổ chức đốt lửa trại và thi hóa trang lửa trại.

– Giao lưu giữa các Chi đoàn trao đổi kinh nghiệm học tập, kinh nghiệm tổ chức hoạt động Đoàn, Hội.

– Hoạt động VHVN, thi các trò chơi dân gian.

– Thi (trắc nghiệm) tìm hiểu kiến thức về nhà trường, Đoàn – Hội, pháp luật.

– Thi khiêu vũ: Vũ điệu chachacha.

– Tổ chức Hội chợ ẩm thực chia sẻ đồ uống, thức ăn nhanh.

3-Hình thức trại:

– Cắm trại mùa hè, có thiết kế thoáng mát, có tính thẩm mỹ cao, có ý nghĩa và phù hợp với chủ đề của trại.

– Mỗi đơn vị trại có cổng trại một trại chính và một trại phụ để tiện việc sinh hoạt ngủ, nghỉ.

– Tên trại: GVCN và TT lớp tự đặt, phù hợp với thông điệp, ý nghĩa của Hội trại.

III/-THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG, BIÊN CHẾ:

1-Thành phần: Lãnh đạo trường, nhân viên, GVCN, giáo viên tăng cường phụ trách, học sinh 31 lớp trong toàn trường, cựu học sinh của trường.

2-Số lượng, biên chế:

– Mỗi chi đoàn – lớp một trại gồm học sinh hiện học ở lớp đó, do GVCN lớp đó trực tiếp làm trại trưởng, Bí thư chi đoàn hoặc Lớp trưởng làm trại phó và giáo viên tăng cường hỗ trợ.

– Cựu học sinh của trường từ khóa I đến khóa XV có điều kiện thì đăng ký tham gia tại Văn phòng đoàn trường đến hết ngày 09/04/2018. Số lượng đăng ký từ 20 em cựu học sinh trở lên sẽ thành lập 01 trại. Đoàn trường + GVCN cũ căn cứ vào số lượng HS để phân công trại trưởng và các nhiệm vụ cho hoạt động của từng trại.

IV/THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

            1Thời gian: Cắm trại từ 7h00 ngày 14/4/2018 đến 15h00 ngày 15/4/2018.

            2Địa điểm: Sân học thể dục Trường THPT Lý Tự Trọng.

V/- THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC VÀ CÁC TIỂU BAN PHỤ TRÁCH:

 1. Ban tổ chức:

1- Thầy Nguyễn Thanh Thạch  Hiệu trưởng                          Trưởng ban

2- Thầy Nguyễn Trương            P. Hiệu trưởng                      Phó ban

3- Thầy Vũ Thế Cường              Bí thư Đoàn TN                    Phó ban

4- Thầy Cao Văn Tỉnh               Chủ tịch HLHTN                 Ủy viên

5- Thầy Huỳnh Sĩ Chủng           P.Bí thư Đoàn TN                Ủy viên

6- Thầy Đinh Văn Huỳnh          CTCĐ (Theo dõi TĐ GV)   Ủy viên

7- Thầy Huỳnh Tấn Châu          TT chuyên môn                    Ủy viên

8- Thầy Trần Văn Hiếu              BCH Công Đoàn                  Ủy viên

9- Cô Ng. Thị Hồng Vân            Thủ quỹ Đoàn trường          Ủy viên

10- Cô Nguyễn Thị Tra              P.Chủ tịch HLHTN              Ủy viên

11- Cô Võ Thị Xuân Liễu          Y tế trường                            Ủy viên

12- Tất cả GVCN của khối lớp 10, 11, 12                              Ủy viên

 1. Tiểu ban điều hành trại:

1- Thầy Vũ Thế Cường              Bí thư Đoàn trường              Trưởng ban

2- Thầy Cao Văn Tỉnh               Chủ tịch HLHTN                 Phó ban

3- Thầy Huỳnh Sĩ Chủng           P.Bí thư Đoàn trường          Phó ban

4- Thầy Huỳnh Tấn Châu          TT chuyên môn                    Ủyviên

5- Thầy Châu Thanh Liêm        Thư kí hội đồng                   Ủyviên

6- Thầy Cao Minh Tín               Trưởng ban TDTT                Ủy viên

7- Thầy Trần Văn Hiếu              BCH Công Đoàn                  Ủy viên

8- Thầy Võ Đức Ảnh                  Trưởng Ban TTND               Ủy viên

9- Thầy Thái Văn Quân             TT chuyên môn                    Ủy viên

10- Thầy Võ Tấn Quan              BCH Đoàn trường                Thư kí tổng hợp chung

 1. Tiểu Ban điều hành trò chơi và các nội dung thi tập thể:

Điều hành chung: Thầy Vũ Thế Cường và tất cả giáo viên nam trong trường (có bảng phân công cụ thể cho mỗi trò chơi).

 1. Tiểu Ban lửa trại:

– Xây dựng kịch bản chương trình nhảy lửa, hóa trang lửa trại, quản trò: Thầy Chủng, Thầy Liêm, cô Tra.

– Thiết kế chuột lửa, sắp củi vị trí ngồi của trại sinh và ban giám khảo: Thầy Ảnh, Thầy Trung, Thầy Toàn, Thầy Việt Hoàng, Thầy Ngọc Hoàng.

– Ban giám khảo chấm thi hóa trang lửa trại: thầy Huỳnh, thầy Châu, thầy Phường, cô Nhân, thầy Quan (thư kí).

– Lớp tham gia chương trình thi hóa trang phải đăng ký chủ đề trước ngày 12/4/2018 để ban giám khảo theo dõi và cộng điểm thi đua.

 1. Tiểu Ban an ninh: Thầy Tỉnh, Thầy Hiếu, Thầy Tín, Thầy Đạt, Thầy Nương, Thầy Long, Thầy Tân, Thầy Lâm, Thầy Hùng, đội cờ đỏ của trường.

 2. Đội tuần tra: Thầy Hiếu, Thầy Nương, Thầy Đạt, Thầy Tân và cờ đỏ điều động

 3. Đội bảo vệ công viên, bờ ao: Thầy Tín, Thầy Long, Thầy Lâm, Thầy Hùng và cờ đỏ điều động.

 4. Đội hướng dẫn HS để xe và theo dõi an toàn giao thông: Thầy Tỉnh, Thầy Quan.

 5. Ban thi đua:

 • 1- Thầy Nguyễn Thanh Thạch  Hiệu trưởng                                 Trưởng ban
 • 2- Thầy Nguyễn Trương            P. Hiệu trưởng                             Phó ban
 • 3- Thầy Vũ Thế Cường              Bí thư đoàn trường                     Ủy viên
 • 4- Thầy Đinh Văn Huỳnh          CTCĐ (Theo dõi thi đua GV)   Ủy viên
 • 5- Thầy Cao Văn Tỉnh               Chủ tịch Hội LHTN                    Ủy viên
 • 6- Thầy Huỳnh Sĩ Chủng           P.Bí thư đoàn trường                  Ủy viên
 • 7- Thầy Võ Tấn Quan                Giáo viên                                     Thư kí

            6. Tiểu Ban đời sống vật chất:

 • – Phân chia đất trại: Thầy Cường, Thầy Châu, Thầy Hiếu, Thầy Tỉnh, Thầy Quan

 • – Kiểm tra vệ sinh trại: Võ Thị Xuân Liễu, Lê Thị Thảo, Lê Thị Triều, Nguyễn Thị Kim Bích.

 • – Cơm, nước BTC, các thầy cô không chủ nhiệm: Võ Thị Xuân Liễu, Lê Thị Thảo, Lê Thị Triều, Nguyễn Thị Kim Bích.

 1. Tiểu Ban phụ trách điện và phòng cháy chữa cháy: Nguyễn Văn Thêu, Võ Đức Ảnh, Trần Khoa Toàn, Nguyễn Văn Trung.

 2. Làm trại TW: Thầy Cường, thầy Châu, thầy Chủng, thầy Tỉnh, thầy Hiếu, thầy Phường, thầy Ảnh.

 3. Ban giám khảo chấm trại: Huỳnh Tấn Châu, Đinh Văn Huỳnh, Lê Thị Hồng Nhân, Trần Văn Hiếu, Huỳnh Sĩ Chủng, Võ Đức Ảnh, Võ Tấn Quan (Thư kí).

 4. Giáo viên tăng cường phụ trách các lớp:

 • Lớp 10A2: Thầy Tân; 10A3: Thầy Toàn; 10A4: Thầy Ngọc Hoàng; 10A5: Thầy Đạt; 10A6: Thầy Phường; 10A7: Thầy Nương; 10A8: Thầy Cảnh ; 10A9: Thầy Hùng , l0A10: Cô Nương.

 • – Lớp 11A3: Cô Minh; 11A7: Thầy Tín; 11A8: Thầy Ảnh; 11A9: Thầy Lâm, 11A10: Cô Phước; 11A11: Cô Hằng.

 • – Lớp 12A2: Cô Hóa; 12A4: Cô Bình; 12A5: Thầy Hòa (giáo sinh thực tập); 12A6: Cô Hừng, 12A10: Cô Nhân.

 1. Phụ trách chương trình giao lưu với cựu học sinh: Thầy Châu, Thầy Huỳnh và 1 số học sinh tiêu biểu đang học tại trường.

 2. Phụ trách hậu cần (Mua quà thưởng, các giải thưởng): cô Vân, cô Tra, cô Liễu (y tế).

 3. Mua sắm và mượn một số dụng cụ thiết yếu phục vụ Hội trại (dây điện, đèn pin, loa, micro, văn phòng phẩm, dụng cụ các trò chơi,…): Thầy Cường, thầy Tỉnh, cô Vân.

VI/-KINH PHÍ – CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC:

– Nhà trường, Đoàn trường và các đoàn thể trong trường chuẩn bị nội dung, hình thức, kinh phí tổ chức, thi đua khen thưởng, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ các hoạt động của  Hội trại. Các lớp tự túc kinh phí ăn ở, đi lại và cơ sở vật chất của trại mình.

– Các Chi đoàn – lớp (theo biên chế từng trại) chuẩn bị chu đáo các vật dụng cắm trại (tăng, phông, dây, gậy, cọc…) các vật dụng trang trí trại, các hoạt động VHVN, trò chơi nhỏ cho trại mình.

VII/- MỘT SỐ NỘI DUNG HƯỚNG DẪN TRONG HỘI TRẠI:

 1. Trại: Mỗi lớp cắm 01 cổng trại, 01 trại chính và 01 trại phụ trên diện tích đất quy định: Dài tối đa 12m; rộng tối đa 4,5m (hình thức trại tùy đơn vị).

Trại chính: Yêu cầu phải có bàn thờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, bàn (khăn bàn lọ hoa), có nội quy và chương trình hội trại, có sọt đựng rác và trang trí lịch sự trang nhã  

            – Trại phụ: Có thể tự dựng hoặc thuê nhưng phải có bạc trải nền để sinh hoạt ngủ nghỉ, bếp nấu phải che chắn cẩn thận, không được để khói đen bám vào tường rào (lớp nào vi phạm sẽ bị trừ điểm thi đua của hội trại).

Cổng trại: Làm đơn giản, đẹp, hài hoà với trại, không cầu kỳ và quá tốn kém, phải có tên trại (hình thức trang trí tùy theo điều kiện đơn vị, trang trí phù hợp với ý nghĩa kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn TN và 18 năm thành lập trường).

            Lưu ý: – Khu vực cắm trại ít có bóng mát, vì vậy các lớp thiết kế trại đảm bảo mát để sinh hoạt. Chuẩn bị:  Tre làm cọc trại, cọc hàng rào, cổng trại, vải phông trại, dây neo, ….

– Để bảo đảm an toàn cho sân học thể dục, quốc phòng và chơi thể thao tất cả các lớp làm trại, cổng trại không được đóng đinh bằng kim loại, chỉ được cột bằng dây hoặc khoan đóng chốt bằng tre, gỗ.

– Chấm điểm trại:

+ Lần 1: 10 giờ 00 ngày 14/04/2018 (chấm điểm kỹ năng dựng trại, cổng trại, sĩ số).

+ Lần 2: 22 giờ 00 ngày 14/04/2018 (chấm điểm sinh hoạt tập thể, sĩ số).

+ Lần 3: 15 giờ 00 ngày 15/04/2018 (sĩ số, chấm điểm vệ sinh trại, công tác tháo dỡ).

 1. Đời sống trại: Các lớp và đơn vị tham gia trại tự lo. Ngoài ra, các trại chuẩn bị dụng cụ phục vụ ánh sáng: bóng điện, dây điện, ổ cắm điện (không được sử dụng bóng điện tròn, bóng điện cao áp, dụng cụ đun, nấu bằng điện), 1 – 2 đèn tích điện đề phòng mất điện, 2 bao để đựng rác, ghế ngồi (ghế nhựa nhỏ) đủ cho trại sinh sinh hoạt và tham gia các hoạt động trại.

Lưu ý: Mỗi trại sinh phải ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không được xả, vứt rác bừa bãi, bỏ rác vào bao đựng rác của lớp. Không treo túi xách, áo khoác trên hàng rào dể bị mất trộm.

 1.        Trò chơi nhỏ, trò chơi dân gian: 06 trò chơi bắt buộc – Chơi và cộng điểm theo lớp

STT

Tên trò chơi

Số người chơi

Chuẩn bị

   1

Nhảy bao bố

2 nam, 2 nữ nhảy tiếp sức

BTC chuẩn bị bao bố

   2

Kéo co

05 nam, 05 nữ

BTC chuẩn bị dụng cụ thi

   3

Đi bộ

5 nam, 5 nữ

BTC chuẩn bị dây buộc

   4

Đua thuyền trên cạn

05 nam, 05 nữ

   5

Đưa nàng về dinh (đua xe đạp chậm)

01 nam, 01 nữ

Mỗi trại chuẩn bị 01 xe đạp mini.

   6

Bịt mắt nấu cơm

01 nam, 01 nữ

Mỗi trại chuẩn bị 1 niêu đất, 1 lon gạo, củi, nước, bếp nấu.

 1. Thi khiêu vũ: Vũ điệu chachacha, mỗi lớp chọn 5 cặp (5 nam, 5 nữ) tập luyện và trình diễn trước BGK và học sinh toàn trường (bài Chilly chachacha).

 • – Ban giám khảo: Thầy Thạch, Thầy Chủng, Thầy Ảnh, Cô Tra.

 1. Hóa trang lửa trại:

 • – Tiết mục nhảy lửa: Mỗi lớp chọn 2 HS (1 nam, 1 nữ), 2 đuốc dài 0,5m (Thầy Chủng hướng dẫn đội hình nhảy lửa).

 • – Mỗi trại chuẩn bị 1 tiết mục hóa trang lửa trại (thời gian không quá 5 phút) và 10 cây gộc khô (củi) to, dài 1 – 1,5m.

 1. Hội chợ ẩm thực chia sẻ đồ uống và thức ăn nhanh:

 • – Các lớp có thể tham gia một trong hai hoặc cả hai hoạt động này, hay không tham gia, (Đăng ký tham gia vào chiều ngày 12/04/2018).

 • – Địa điểm: Căn cứ vào số lượng các lớp tham gia BTC sẽ chọn địa điểm. (Thông báo địa điểm sau ngày 12/04/2018).

 • – Thời gian thực hiện: Từ 11 giờ đến 14 giờ ngày 15/04/2018.

 • – Mỗi món quà, phần ăn, thức uống không quá 10.000 đồng. Trao đổi bằng phiếu do BTC phát hành. Mệnh giá mỗi phiếu trao đổi là 5.000 đồng. BTC sẽ trả lại tiền cho các lớp theo số phiếu bán được.

 • – Các lớp tiến hành mua phiếu và đổi phiếu tại trại TW trước và trong thời gian diễn ra Hội chợ ẩm thực.

 1. 8. Mỗi lớp nộp 1 cây tre thẳng, 10 gộc củi khô, 4 cọc tre: 15h chiều thứ 7 ngày 7/4/2018; địa điểm nộp tre và củi: sân tập thể dục của trường để BTC làm trụ kéo điện, đốt lửa trại và một số dụng cụ phục vụ cho việc tổ chức Hội trại.

 2. Về trang phục: Sử dụng đồng phục theo quy định của học sinh.

VIII/- KINH PHÍ TRẠI:

 • Ban tổ chức hội trại: Chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức các hoạt động của hội trại và trao các giải thưởng. (có bảng dự trù kèm theo)

 • Chi đoàn – lớp tham gia hội trại: Tự túc kinh phí ăn, sinh hoạt, các điều kiện trong quá trình diễn ra các hoạt động mà trại sinh tham gia: Tiền ăn, tiền trang trí, tiền làm trại. Giáo viên chủ nhiệm và ban chấp hành các chi đoàn thống nhất, chủ động điều tiết tránh lãng phí và tốn kém (mỗi trại sinh đóng góp không quá 200.000đồng).

IX/- GIẢI THƯỞNG – THI ĐUA: Ban tổ chức sẽ trao các giải sau:

 • – Giải toàn đoàn: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba,  5 giải KK.

 • – Thi khiêu vũ chachacha: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba,  3 giải KK.

 • – Giải các trò chơi: Mỗi trò BTC trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và cộng điểm thi đua cho mỗi trại.

 • – Điểm tổng của cả đợt trại sẽ được tính vào điểm thi đua của năm học 2017 – 2018.

Lưu ý: Các chi đoàn – lớp phải đảm bảo sĩ số, thực hiện tốt nội quy trại và công tác vệ sinh, tham gia đầy đủ tất cả các hoạt động và trò chơi của hội trại thì mới được xếp giải của toàn đợt trại. Lớp có trại sinh vi phạm các điều cấm, luật ATGT sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của trường và không được xét các giải thưởng.

X/- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

 • – Giáo viên chủ nhiệm mỗi Chi đoàn – lớp lập kế hoạch tổ chức triển khai cho học sinh của lớp mình (phân công cụ thể từng thành viên tham gia cho mỗi hoạt động chung toàn trường và ở lớp; kế hoạch tổ chức sinh hoạt riêng cho lớp mình để quản lý trại sinh). Đồng thời hướng dẫn học sinh nắm rõ nội quy trại và chương trình của hội trại.

 • – Đoàn trường tham mưu với Chi bộ – BGH lập kế hoạch hoạt động, xây dựng thể lệ các trò chơi, nội quy trại, kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện; chủ động tìm nguồn kinh phí để đảm bảo tổ chức hội trại thành công.

 • Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường. Đoàn trường đề nghị GVCN 31 lớp trong toàn trường tổ chức thực hiện, có gì vướng mắc báo cáo kịp thời để Đoàn trường theo dõi hướng dẫn, chỉ đạo.

 • Đoàn trường rất mong sự quan tâm, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện của Chi bộ, BGH và các đoàn thể trong trường để Hội trại kỉ niệm 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 18 năm thành lập trường đạt kết quả tốt nhất.

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                                                             TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                                                          BÍ THƯ

            Nguyễn Thanh Thạch                                                                                    Vũ Thế Cường

                       

 BAN TỔ CHỨC HỘI TRẠI

“Kỉ niệm 87 năm thành lập Đoàn và 18 năm thành lập trường

                 Hoài Châu Bắc, ngày 9 tháng 4 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG HỘI TRẠI

Kỉ niệm 87 năm thành lập Đoàn và Kỷ niệm 18 năm thành lập trường

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người thực hiện

Ngày 14/342018

6h30’” 7h00’

Nhận đất trại

Trại TW

Trại trưởng

7h00’” 9h00’

-Phát lệnh cắm trại- cắm trại.

-Họp BTC và giáo viên chủ nhiệm- trại trưởng các đơn vị.

-Khu vực trại (khu vực học TD)

-Trại TW

– GVCN, Trại sinh

-BTC, GVCN

9h00’” 9h30’

Tập trung trại sinh, thông qua chương trình, học nội quy trại.

Ở mỗi đơn vị trại

GVCN, trại sinh

9h30’” 10h00’

Thi trắc nghiệm tìm hiểu về trường, về quê hương đất nước, Đoàn – Hội và pháp luật.

Ở mỗi đơn vị trại

BTC, GVCN, trại sinh

10h00’” 11h00’

Chấm trại lần 1 (Trại sinh tập trung sinh hoạt trước trại).

Ở mỗi đơn vị trại

Ban giám khảo

11h00’”13h30’

Cơm trưa, nghỉ trưa.

Ở mỗi đơn vị trại

Toàn trại

14h00’”17h30’

Chơi 5 trò chơi nhỏ: nhảy bao bố, đi bộ, đua thuyền trên cạn, kéo co, đưa nàng về dinh.

Phân công sau

Tiểu ban phụ trách trò chơi 3 khối và toàn trại sinh.

17h30’”19h30’

Vệ sinh, Cơm chiều.

Ở mỗi đơn vị trại

19h30’”22h00’

Sinh hoạt lửa trại- thi hóa trang lửa trại.

Sân trung tâm trại

Tiểu ban hóa trang lửa trại, toàn thể GVCN và trại sinh.

22h00’”23h00’

Chấm trại lần 2 (Trại sinh tập trung sinh hoạt trước trại).

Ở mỗi đơn vị trại

BGK

23h00’

Nghỉ, sinh hoạt tại trại

Ở mỗi đơn vị trại

GVCN và toàn trại sinh.

Ngày 15/4/2018

     5h00’” 5h30’

Báo thức, thể dục buổi sáng.

Trại chỉ huy, các đơn vị trại.

BTC, GVCN và toàn trại sinh.

     5h30’” 6h30’

Ăn sáng.

Ở mỗi đơn vị trại

Toàn thể GVCN và trại sinh.

     7h00’” 8h30’

Thi vũ điệu Chachacha

Sân trường

BGK, GVCN và trại sinh.

    8h30’” 9h30’

Thi bịt mắt nấu cơm.

Sân trường

Trại sinh được phân công, BGK

    9h30’” 10h30’

Sinh hoạt giao lưu, chuẩn bị Hội chợ thức ăn nhanh

Ở mỗi đơn vị trại

GVCN và trại sinh.

   10h30’”11h00’

Cơm trưa

Ở mỗi đơn vị trại

GVCN và trại sinh.

   11h30’”13h00’

Hội chợ ẩm thực thức ăn nhanh

Sân trước của khu thí nghiệm thực hành

Tiểu ban phụ trách hội chợ và toàn trại sinh.

   13h00’”14h30’

Nghỉ ngơi

Ở mỗi đơn vị trại

GVCN và trại sinh.

14h30’”15h00’

Chấm trại lần 3

Ở mỗi đơn vị trại

BGK và trại sinh

15h00’

Tổng kết. trao thưởng, bế mạc trại.

Trại chỉ huy

Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC HỘI TRẠI

                                               

scroll to top