Lê chào cờ đầu tuần 5

 Lễ chào cờ đầu tuần này, Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên cùng toàn thể học sinh của trường đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

 

Phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang

 

Trao cờ thi đua đầu tuần cho các tập thể lớp

Hs dự lễ chào cờ đầu tuần

—————

scroll to top