Kết quả thi đua Tuần 06

 

Thầy Nguyễn Thanh Thạch – Hiệu trưởng, nhắc nhở HS chấp hành tốt ATGT, một số vấn đề cần lưu ý trong học tập và rèn luyện

Trao cờ thi đua cho các tập thể

HS dự lễ chào cờ đầu tuần

————

scroll to top