Trường Đại học Quang Trung tổ chức “tư vấn tuyển sinh trực tuyến 2020” lần 1

Trường Đại học Quang Trung tổ chức “tư vấn tuyển sinh trực tuyến 2020” lần 1. Các vấn đề được đề cập trong video này:

1. Ngành CNTT: nội dung và Cơ hội nghề nghiệp?
2. Thế mạnh của Trường Đại học Quang Trung hiện nay?
3. Chương trình đào tạo mới của Trường?
4. Cơ hội việc làm các ngành Kinh tế?
5. Ngành điều dưỡng: Cơ hội nghề nghiệp? Lý do học ngành Điều dưỡng tại Trường ĐHQT?
6. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp tại trường?
7. Học ở Trường ĐHQT thì cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp như thế nào?
8. Ngành Y tế công cộng: nó là gì? làm ở đâu? Lý do nên học Y tế Công cộng tại Trường ĐHQT?
9. Mô hình Edufarm của Ngành Công nghệ sinh học?
10. Thông tin về ngành Du lịch mà Trường ĐHQT đang tuyển sinh?
11. Có nên chọn học Ngoại ngữ trong thời điểm hiện tại?

Trường Đại học Quang Trung tổ chức "tư vấn tuyển sinh trực tuyến 2020" lần 1. Các vấn đề được đề cập trong video này:1. Ngành CNTT: nội dung và Cơ hội nghề nghiệp?2. Thế mạnh của Trường Đại học Quang Trung hiện nay?3. Chương trình đào tạo mới của Trường?4. Cơ hội việc làm các ngành Kinh tế?5. Ngành điều dưỡng: Cơ hội nghề nghiệp? Lý do học ngành Điều dưỡng tại Trường ĐHQT?6. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp tại trường?7. Học ở Trường ĐHQT thì cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp như thế nào?8. Ngành Y tế công cộng: nó là gì? làm ở đâu? Lý do nên học Y tế Công cộng tại Trường ĐHQT?9. Mô hình Edufarm của Ngành Công nghệ sinh học?10. Thông tin về ngành Du lịch mà Trường ĐHQT đang tuyển sinh?11. Có nên chọn học Ngoại ngữ trong thời điểm hiện tại?

Người đăng: QTU – Trường Đại học Quang Trung vào Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

https://www.facebook.com/dhquangtrung/videos/150819939670153/

—————

 

 

 

 

 

scroll to top