Kết quả thi đua Tuần 21

Thầy Nguyễn Thanh Thạch – Hiệu trưởng, sinh hoạt đầu tuần với học sinh toàn trường

Học sinh dự chào cờ đầu tuần

Học sinh dự chào cờ đầu tuần

Học sinh nhân khen thưởng Giải bóng đá các trường THPT Thị xã Hoài Nhơn 2021

Quang cảnh trường

Kết quả thi đua Tuần 21

—————–

scroll to top