LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng, Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức Đảng. Sự nghiệp lãnh đạo của Đảng là sự nghiệp vĩ đại, lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng”.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 và Quy định số 45 – QĐ/TW, ngày 01/11/2011 thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng. Thực hiện Quyết định của Thị ủy Hoài Nhơn về chuẩn y kết nạp đảng viên.

Chiều ngày 29/4/2021, Chi bộ Trường THPT Lý Tự Trọng long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho các quần chúng ưu tú của trường vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về dự với buổi lễ có đầy đủ các đồng chí lãnh đạo cấp ủy và các đồng chí đảng viên trong Chi bộ trường THPT Lý Tự Trọng.

Quang cảnh buổi lễ

Quần chúng Lê Thị Cẩm Hồng đọc đơn xin vào Đảng

Đ/c Trần Minh Cảnh đọc lời giới thiệu vào Đảng quần chúng Lê Thị Cẩm Hồng

Đ/c Nguyễn Thị Thúy Minh đọc lời giới thiệu vào Đảng quần chúng Lê Thị Cẩm Hồng

Quần chúng Trần Thị Minh Nguyệt đọc đơn xin vào Đảng

Đ/c Nguyễn Văn Trung đọc lời giới thiệu vào Đảng quần chúng Trần Thị Minh Nguyệt

Đ/c Vũ Thế Cường đọc lời giới thiệu vào Đảng quần chúng Trần Thị Minh Nguyệt

Đ/c Nguyễn Thanh Thạch – Bí thư Chi bộ, công bố Quyết định kết nạp đảng viên của Thị ủy Hoài Nhơn

Đ/c Nguyễn Thanh Thạch trao Quyết định cho các đảng viên mới

Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ

Đ/c Nguyễn Thanh Thạch quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ

và phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ các đồng chí trong thời gian là đảng viên dự bị

—————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scroll to top