Tác phẩm “Không đề” của trường được đề cử tham gia dự thi khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Ngày 29/7/2022, Cục Biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức trao thưởng cho các tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi sáng tác nghệ thuật “Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu trái đất”. Học sinh của nhà trường đạt 02 giải (01 giải Ba và 01 giải KK). Tác phẩm “Không đề” của trường đạt giải Ba là 01 trong 05 tác phẩm được đề cử tham gia dự thi khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Thay mặt nhà trường, tôi kêu gọi CB-GV và học sinh của nhà trường qua nhiều thế hệ, hãy tham gia bình chọn và kêu gọi mọi người cùng bình chọn.

Cách thức tham gia bình chọn đã có hướng dẫn gởi kèm:

1/. Quét mã QR để truy cập vào trang web bình chọn của Chương trình: www.ozone2climate.org/public-voting

2/. Bình chọn các tác phẩm nghệ thuật “Yêu thích” bằng cách bấm nút (❤️)

Rất mong nhận được sự ủng hộ của cả nhà.

Trân trọng cảm ơn!

5 tác phầm được đề cử
Tác phầm “Không đề” của trường
scroll to top