HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM CHI BỘ, CẤP ỦY, ĐẢNG VIÊN NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 09/11/2922 của Thị ủy Hoài Nhơn “Về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022”.

Nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, về việc lãnh đạo chi bộ, chính quyền trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong năm qua. Được sự cho phép của thường trực Thị ủy Hoài Nhơn, chiều ngày 22/12/2022, Chi ủy Chi bộ trường THPT Lý Tự Trọng tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, Cấp ủy và đảng viên năm 2022.

Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có:

       Đ/c Nguyễn Văn Đẹp – Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hoài Nhơn.

       Đ/c Trần Hồng Sơn –  Phó Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy.

 

Quang cảnh Hội nghị

Đ/c Huỳnh Tấn Châu – Phó Bí thư Chi bộ, thông qua chương trình Hội nghị

Đ/c Trần Hồng Sơn, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đ/c Nguyễn Thanh Thạch – Bí thư Chi bộ (trái) và Đ/c Huỳnh Tấn Châu chủ trì Hội nghị

Đ/c Nguyễn Thanh Thạch, đọc Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Chi bộ

Đ/c Đinh Văn Huỳnh – Chủ tịch Công đoàn trường, phát biểu đóng góp ý kiến

Đ/c Huỳnh Tấn Châu, phát biểu đóng góp ý kiến

Đ/c Cao Văn Tỉnh – Bí thư Đoàn trường, phát biểu đóng góp ý kiến

Đ/c Trần Minh Cảnh – Tổ trưởng Tổ Toán, phát biểu đóng góp ý kiến

Đ/c Huỳnh Thị Kim Phượng – GV Tin học, phát biểu đóng góp ý kiến

Đ/c Nguyễn Thanh Thạch, đọc báo cáo kiểm điểm cá nhân

Đ/c Nguyễn Hữu Phường – Tổ trưởng Tổ tiếng Anh, phát biểu đóng góp ý kiến

Cô Nguyễn Thị Trúc – GV Ngữ văn, phát biểu đóng góp ý kiến

Đ/c Thái Văn Quân – Tổ trưởng Tổ Lý – Hóa – Sinh, phát biểu đóng góp ý kiến

Đ/c Trần Văn Hiếu – Tổ trưởng Tổ Sử – Địa – GDCD, phát biểu đóng góp ý kiến

Đ/c Trần Hồng Sơn, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đ/c Huỳnh Tấn Châu – Phó Bí thư Chi bộ, đọc báo cáo kiểm điểm cá nhân

Đ/c Võ Đức Ảnh – Trưởng Ban TTND, GV Vật lý, phát biểu đóng góp ý kiến

Đ/c Cao Văn Hương – GV tiếng Anh, phát biểu đóng góp ý kiến

Đ/c Trương Thị Kim Quynh – GV Địa lý, phát biểu đóng góp ý kiến

Quang cảnh Hội nghị

Đ/c Châu Thanh Liêm – Chi ủy viên, đọc báo cáo kiểm điểm cá nhân

Đ/c Đinh Văn Huỳnh – Chi ủy viên, đọc báo cáo kiểm điểm cá nhân

Đ/c Vũ Thế Cường – Chi ủy viên, đọc báo cáo kiểm điểm cá nhân

Đ/c Nguyễn Văn Trung – GV Vật lý, phát biểu đóng góp ý kiến

Đ/c Trần Thị Minh Nguyệt – GV tiếng Anh, phát biểu đóng góp ý kiến

Đ/c Trần Nguyên Việt Hoàng – GV Toán, phát biểu đóng góp ý kiến

Đ/c Lê Thị Hồng Nhân – Tổ phó Tổ Lý – Hóa – Sinh, GV Hóa học, phát biểu đóng góp ý kiến

Đ/c Nguyễn Văn Thêu – Tổ trưởng Tổ Văn phòng, phát biểu đóng góp ý kiến

Đ/c Nguyễn Thị Thúy Minh – GV Hóa học,  phát biểu đóng góp ý kiến

Đ/c Nguyễn Văn Trưởng – Tổ phó Tổ Toán, GV Toán,  phát biểu đóng góp ý kiến

Đ/c Nguyễn Phạm Thanh Bình – GV Tin học,  phát biểu đóng góp ý kiến

Đ/c Nguyễn Văn Đẹp, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

—————-

scroll to top