Phong trào “Tết nhân ái” năm 2022.

Căn cứ Công văn số 2940/SGDĐT-VP ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc triển khai phong trào “Tết nhân ái” – Xuân Quý Mão năm 2023.

Nhằm phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam cho tất cả đoàn viên, thanh niên học sinh trong toàn trường. Cũng là dịp để giáo viên chủ nhiệm, cán bộ Đoàn, Hội và những học sinh hiểu rõ hơn hoàn cảnh gia đình của học sinh nghèo, khó khăn đặc biệt trong trường để cùng chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ, từ đó góp phần giáo dục phẩm chất đạo đức, truyền thống và kĩ năng cho đoàn viên thanh niên học sinh.

Việc làm ý nghĩa đó đã được trường THPT Lý Tự Trọng tổ chức vào sáng ngày 26/12/2022.

———

scroll to top