SINH HOẠT ĐẦU TUẦN 24

Thầy Nguyễn Thanh Thạch – Hiệu trưởng, sinh hoạt đầu tuần với học sinh toàn trường

Khen thưởng các tiết mục đạt giải Nhất Hội thi – Hội diễn văn nghệ mừng Đảng mừng xuân

Khen thưởng các tiết mục đạt giải Nhì Hội thi – Hội diễn văn nghệ mừng Đảng mừng xuân

Khen thưởng các tiết mục đạt giải Ba Hội thi – Hội diễn văn nghệ mừng Đảng mừng xuân

Khen thưởng các tiết mục đạt giải Khuyến Khích Hội thi – Hội diễn văn nghệ mừng Đảng mừng xuân

———-

 

 

 

scroll to top