Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 – 2019

 

Lễ chào cờ

Cán bộ, công chức, viên chức dự Hội nghị

Đ/c Huỳnh Tấn Châu tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đoàn Chủ tịch

Thư ký Hội nghị

Đ/c Nguyễn Thanh Thạch – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng khai mạc hội nghị và báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018

Thầy Nguyễn Trương – Phó Hiệu trưởng nêu phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

 

Đ/c Võ Đức Ảnh – Trưởng Ban thanh tra nhân dân, báo cáo tình hình thanh tra năm học 2017 – 2018

Thầy Nguyễn Trương phát biểu ý kiến

Đ/c Đinh Văn Huỳnh – Chủ tịch Công đoàn phát biểu ý kiến

Đ/c Cao Văn Hương phát biểu ý kiến

  

Đ/c Nguyễn Văn Trưởng thông qua thể lệ bầu cử Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2020

 

Khen thưởng GVDG cấp trường năm học 2018 – 2019

Trao giấy khen của Giám đốc Sở cho các đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Trao giấy khen và phần thưởng của BCH Công đoàn Sở giáo dục cho các đoàn viên công đoàn xuất sắc

Đ/c Châu Thanh Liêm thông qua Nghị quyết của Hội nghị

Hội nghị thống nhất các chỉ tiêu của năm học 2018 – 2019

scroll to top