Giải trí – Bốn thử thách Toán học

Bạn có một phút để suy luận, tính toán nhằm giải quyết yêu cầu được đưa ra ở mỗi câu đố.

Câu 1: Sắp xếp các số và ký hiệu Toán học để được phép tính bằng 0.

Bốn thử thách Toán học

>>Đáp án

Câu 2: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

Bốn thử thách Toán học - 2

>>Đáp án

Câu 3: Điền các số ở ô màu trắng vào các ô màu xanh (mỗi số điền một lần) để được bốn phép tính đúng.

Bốn thử thách Toán học - 4

>>Đáp án

Câu 4: Tìm mật mã mở khóa dựa vào các gợi ý.

Bốn thử thách Toán học - 6

>>Quay lại

 

 

 

 

scroll to top