HỘI THI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2021 – 2022

           Nhằm góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên trong công tác tự học và sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dạy tốt,học tốt” góp phần thực hiện  thắng lợi  nhiệm vụ năm học. Tuyển chọn, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu GVDG cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực học tập trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời chọn ra đội tuyển giáo viên dạy giỏi tham gia kì thi GVDG cấp tỉnh.

 Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGD ĐT ngày 20/12/2019 của Bộ GDĐT quy định về Hội thi GVDG cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông. Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học  2021-2022 và căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.  Chiều ngày 17/3/2022, trường THPT Lý Tự Trọng long trọng tổ chức khai mạc kì thi GVDG cấp trường, năm học 2021-2022.

 Ban chỉ đạo Hội thi GVDG cấp trường bao gồm:

 1. Thầy Nguyễn Thanh Thạch, Hiệu trưởng, Trưởng ban

 2. Thầy Huỳnh Tấn Châu, Phó Hiệu trưởng, Phó ban.

 3. Thầy Đinh Văn Huỳnh, CT Công đoàn, Thành viên.

 4. Thầy Châu Thanh Liêm, Thư kí Hội đồng, Thư kí.

 5. Thầy Cao Văn Tỉnh, BT Đoàn trường, Phục vụ.

 6. Cô Nguyễn Thị Kim Bích, Kế toán, Phục vụ.

 7. Cô Hồ Thị Thu Trang, Thủ quỹ, Phục vụ.

 BGK  Hội thi GVDG cấp trường bao gồm:

 1. Môn Toán: Thầy Trần Minh Cảnh, Thầy Nguyễn Văn Trưởng và Thầy Trần Nguyên Việt Hoàng.

 2. Môn Ngữ văn: Cô Vương Thị Khanh, Cô Trần Thị Kim Nga, Cô Nguyễn Thị Trúc.

 3. Môn Tiếng Anh: Thầy Nguyễn Hữu Phường, Thầy Cao Văn Hương, Cô Nguyễn Thị Hồng Vân.

 4. Môn Hóa: Thầy Phạm Quang Thống, Cô Lê Thị Hồng Nhân, Cô Nguyễn Thị Thúy Minh.

 5. Môn Tin học: Thầy Ngô Tuấn Lĩnh, Thầy Đinh Văn Huỳnh, Cô Huỳnh Thị Kim Phượng.

Tham dự Hội thi ngày  gồm 6 giáo viên là thí sinh của Hội thi:

+ Môn Toán: Cô Lê Thị Cẩm Hồng

+ Môn Văn:Cô Nguyễn Thị Bích Liễu, thầy Lâm Văn Long

+ Môn Anh: Cô Trần Thị Minh Nguyệt

+ Môn Hóa: Thầy Nguyễn Duy Thư

+ Môn Tin: Cô Nguyễn Phạm Thanh Bình

Chương trình thi.

Giai đoạn 1

Trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy ( Giáo viên tham gia Hội thi được công nhận là đạt yêu cầu của giai đoạn 1nếu phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 giám khảo đánh giá mức đạt)

Giai đoạn 2

Thực hành tiết dạy theo kế hoạch của BTC Hội thi ( Giáo viên tham gia giai đoạn 2 của Hội thi khi đã đạt yêu cầu giai đoạn 1).

Cụ thể như sau:

Hội thi diễn ra từ ngày 17/03/2022 đến 27/03/2022.

– Từ ngày 17/3/2022 đến ngày 20/3/2022: Khai mạc và tổ chức thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy.

– Ngày 20/3/2022: Tổng hợp và công bố kết quả giai đoạn 1. Giáo viên bốc thăm tiết dạy (Chỉ tổ chức cho GV đạt yêu cầu của giai đoạn 1), BTC giao lịch dự giờ cho giám khảo.

– Từ ngày 21/3/2022 đến 26/3/2022: Giáo viên thực hành tiết dạy, giám khảo chấm tiết dạy của GV ( theo lịch bốc thăm tiết dạy của giáo viên dự thi).

– Ngày 27/3/2022: Tổng hợp kết quả, chuẩn bị và Tổng kết Hội thi lúc 14 h.

—————–

scroll to top