Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng

Thực hiện Chương trình số 31-CTr/TU ngày 04/01/2022 của Ban thường vụ Thị ủy Hoài Nhơn về Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Quyết định số 312 QĐ/TU ngày 02/3/2022 của Ban thường vụ Thị ủy Hoài Nhơn.

Chiều ngày 18/3/2022, Đoàn kiểm tra của Thị ủy Hoài Nhơn đã tiến hành kiểm tra Chi bộ trường THPT Lý Tự Trọng.

Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí:

  1. Đ/c Nguyễn Văn Phượng- UVBTV, Trưởng ban Ban Tuyên Giáo Thị ủy- Giám đốc trung tâm Chính trị xã hội – Trưởng đoàn kiểm tra.

  2. Đ/c Nguyễn Văn Lai- Thị ủy viên, Phó ban Ban Tuyên giáo Thị ủy- Phó đoàn.

  3. Đ/c Đặng Thị Hà- Thị ủy viên, Phó ban Ban Tổ chức Thị ủy- thành viên.

  4. Đ/c Nguyễn Thị Nghệ An- Thị ủy viên, Phó trưởng phòng GD&ĐT Thị xã- thành viên.

  5. Đ/c Phan Hữu Xuân- Phó chủ nhiệm UBKT Thị ủy- thành viên.

  6.   Đ/c Võ Thanh Điệp- Chuyên viên Ban Tuyên Giáo Thị ủy, thư kí.

Chi bộ trường THPT Lý Tự Trọng gồm có:

  1. Đ/c Nguyễn Thanh Thạch- Bí thư Chi bộ.

  2. Đ/c Huỳnh Tấn Châu- Phó Bí thư Chi bộ.

  3. Đ/c Đinh Văn Huỳnh- Chi ủy viên, Chủ tịch Công Đoàn.

          Cùng với các đồng chí trong Liên tịch, Đại diện các Đoàn thể trong trường

Đ/c Nguyễn Văn Phượng triển khai mục đích, yêu cầu, nội dung và các bước tiến hành kiểm tra

Đ/c Nguyễn Thanh Thạch báo cáo tự kiểm tra

Đoàn kiểm tra thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra

—————

scroll to top