ĐẠI HỘI CĐCS TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2023-2028

Thực hiện Điều lệ CĐVN và Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20/2/2020 của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN (khoá XII), thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh và được sự  thống nhất của Chi ủy – Chi bộ và  của lãnh đạo nhà trường.

Hôm nay ngày 15/4/2023, Ban Chấp hành Công đoàn CĐCS trường THPT Lý Tự Trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội công đoàn cấp trên; tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Giáo dục tỉnh, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Văn nghệ chào mừng – Thầy Quốc Đạt – Tiếng hát từ thành phố mang tên Người

Văn nghệ chào mừng – Thầy Thế Cường, cô Kim Nga – Hãy trả lời em

     Văn nghệ chào mừng – Cô Nguyễn Tra – Tình ta biển bạc đồng xanh

Lễ chào cờ

Thầy Cao Văn Tỉnh tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Về dự với Đại hội có:

  • Đ/c Nguyễn Thanh Thạch – Bí thư Chi bộ, Hiệu trường nhà trường;

  • Đ/c Huỳnh Tấn Châu – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường;

  • Đ/c Châu Thanh Liêm – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Cùng  63 đại biểu là cán bộ, đoàn viên tham dự đại hội.

Đại biểu dự Đại hội

Đại biểu dự Đại hội

Đoàn Chủ tịch

Thư ký Đại hội

Đ/c Đinh Văn Huỳnh – Chủ tịch công đoàn trường, khai mạc Đại hội

Đ/c Lê Thị Hồng Nhân – Phó Chủ tịch Công đoàn trường

trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ  hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ tới

Đ/c Đinh Văn Huỳnh, báo cáo kiểm điểm của BCH khoá VI và tuyên bố hết nhiệm kỳ.

Đ/c Huỳnh Tấn Châu điều hành tham luận, thảo luận

Tham luận của Tổ Sử – Địa – GDCD: Phối hợp giữa Công đoàn với chuyên môn trong việc thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.  Đ/c Vũ Thế Cường trình bày.

Tham luận của Tổ Ngữ văn: Đoàn viên Công đoàn với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và nâng cao chất lượng học sinh đại trà. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Nương trình bày.

Đ/c Trần Thị Minh Nguyệt phát biểu ý kiến

Đ/c Bùi Thị Hừng phát biểu

Đ/c Trịnh Hoài Phong phát biểu

Đ/c Nguyễn Thanh Thạch – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Văn nghệ – Đ/c Nguyễn Ngọc Hoàng – Cơn gió thoảng

Văn nghệ – Đ/c Trần Thị Thu Hoài – Người về thăm quê

Văn nghệ – Vũ Thị Thúy Hằng – Nếu tôi bay lên trời

Văn nghệ – Đ/c Phan Thị Thanh Nhị – Hoài Sơn nghĩa nặng ân tình

Đ/c Nguyễn Văn Trung thông qua thể lệ bầu cử BCH nhiệm kỳ mới

Ban chấp hành Công đoàn trường THPT Lý Tự Trọng, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đ/c Nguyễn Văn Trưởng thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội

—————-

scroll to top