HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2023

     Thực hiện kế hoạch số 99-KH/TU, ngày 28/11/2023 của Thị ủy Hoài Nhơn  về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng  hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị ở Thị xã năm 2023.

     Nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, về việc lãnh đạo chi bộ, chính quyền trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong năm 2023.

     Đồng thời nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, thấy được ưu điểm để phát huy; hạn chế, khuyết điểm để khắc phục; chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

     Được sự cho phép của thường trực Thị ủy Hoài Nhơn, Chi ủy chi bộ trường THPT Lý Tự Trọng tổ chức Hội nghị kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể Cấp ủy Chi bộ, cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị

     Về dự và chỉ đạo Hội nghị có:

        Đồng chí Nguyễn Văn Lai – Thị ủy viên, phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, phụ trách Chi bộ trường THPT Lý Tự Trọng.

        Đồng chí Trần Văn Quyết – Thị ủy viên, phó trưởng Ban Dân vận Thị ủy.

        Đồng chí Phan Hữu Xuân – Phó chủ nhiệm UBKT Thị ủy.

        Đồng chí Lê Duy Khánh – Chuyên viên văn phòng Thị ủy.

        Đồng chí Đỗ Thị Hồng Thoa – Chuyên viên Ban tổ chức Thị ủy.

        Cùng 38 đảng viên trong Chi bộ trường THPT Lý Tự Trọng.

Đ/c Nguyễn Văn Lai phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Chủ trì Hội nghị

Đ/c Nguyễn Thanh Thạch – Bí thư Chi bộ, kiểm điểm tập thể Chi bộ

Đ/c Võ Đức Ảnh – Chủ tịch Công đoàn trường phát biểu ý kiến

Đ/c Cao Văn Tỉnh – Bí thư Đoàn trường, phát biểu ý kiến

Đ/c Trần Văn Hiếu – Tổ trưởng Tổ Sử – Địa – GDCD, phát biểu ý kiến

Đ/c Trần Minh Cảnh – Tổ trưởng Tổ Toán, phát biểu ý kiến

Đ/c Nguyễn Hữu Phường – Tổ trưởng Tổ tiếng Anh, phát biểu ý kiến

Đ/c Lê Thị Hồng Nhân – Tổ phó Tổ Lý – Hóa – Sinh, phát biểu ý kiến

Đ/c Đỗ Thị Hồng Thoa – Chuyên viên Ban tổ chức Thị ủy, phát biểu chỉ đạo

Đ/c Nguyễn Văn Lai phát biểu chỉ đạo

Đ/c Nguyễn Thanh Thạch – Kiểm điểm cá nhân

Đ/c Nguyễn Hữu Phường phát biểu ý kiến

Đ/c Nguyễn Văn Trưởng – Tổ phó Tổ Toán, phát biểu ý kiến

Đ/c Nguyễn Văn Lai phát biểu

Đ/c Huỳnh Tấn Châu – Phó Bí thư Chi bộ, tự kiểm điểm.

Đ/c Bùi Thị Hừng phát biểu ý kiến

Đ/c Trần Văn Hiếu phát biểu ý kiến

Đ/c Châu Thanh Liêm – Chi ủy viên, tự kiểm điểm

Đ/c Vũ Thế Cường – Chi ủy viên, tự kiểm điểm

Đ/c Đinh Văn Huỳnh – Chi ủy viên, tự kiểm điểm

Đ/c Nguyễn Thanh Thạch phát biểu ý kiến

Đ/c Lê Thị Cẩm Hồng phát biểu ý kiến

Đ/c Nguyễn Thị Trúc phát biểu ý kiến

Đ/c Nguyễn Thanh Thạch kết luận Hội nghị

Thay mặt tập thể Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thanh Thạch, Bí thư Chi bộ tiếp thu các ý kiến đóng góp đồng thời đề ra kế hoạch thực hiện những giải pháp, nhằm phát huy tốt những ưu điểm đạt được và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian vừa qua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong năm 2024.

Chi bộ cũng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá, xếp loại Chi bộ và Chi ủy viên năm 2023.

Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm để cấp ủy và từng cá nhân đảng viên tự đánh giá lại những nhiệm vụ trong năm để đề ra những chủ trương, giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Thông qua kiểm điểm, cấp ủy chủ động phát hiện từ sớm, từ xa và đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực và có biện pháp xử lý nghiêm túc, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ đảng và đảng viên.

——————-

scroll to top