Kết thúc năm học 2018 – 2019: Bình Định thiếu 953 giáo viên mầm non

Kết thúc năm học 2018 – 2019, Bình Định thiếu 953 biên chế giáo viên mầm non so với Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và quy mô trường lớp. Được biết, toàn tỉnh có 5.288 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó giáo viên trong biên chế có 1.770 người/1.815 lớp. Thiếu giáo viên là một trong những nguyên nhân huy động trẻ ra lớp và tham gia học bán trú thấp.

Theo đó, thời gian tới, Sở GD&ĐT dựa trên cơ sở dự báo số trẻ ra lớp hằng năm từ 2019 – 2025, rà soát nhu cầu tuyển dụng giáo viên theo quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định về danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập để tham mưu các cấp thực hiện kế hoạch tuyển dụng giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

THẢO YÊN (Báo Bình Định)

 

 

 

 

scroll to top