Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài kiểm tra sát hạch viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 diện đặc cách

Xem nội dung:   Tại đây

Phòng Tổ chức – Cán bộ  (Cập nhật ngày 25-12-2017)

scroll to top