Album 20/10/2023

Thầy Nguyễn Thanh Thạch – Hiệu trưởng, phát biểu chúc mừng

Ông Nguyễn Hoàng Văn – Trưởng Ban ĐDCMHS chúc mừng

Ông Nguyễn Hoàng Văn – Trưởng Ban ĐDCMHS chúc mừng

Lãnh đạo Nhà trường chúc mừng

Chúc mừng 4 đội đều đạt giải

Đội Nhất

Đội Nhất

Đội Nhất

Đội Nhất

Đội Nhất

Phó Chủ tịch Công đoàn trường Lê Thị Hồng Nhân phát biểu chúc mừng

—————

scroll to top